تعدادي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد زبان شناسي

 1. نقش و تحول حروف اضافه «را» درتاریخ زبان فارسی / 1366 / شهلا رقیب دوست / دکتر رضا زمردیان
 2. بررسی و توصیف گویش جام (خجسته فرجام) / 1367 / محمد ناصر شفیعی / دکتر مستأجرحقیقی
 3. جمله های درونه ای در زبان فارسی بر پایه نظریه زایا-گشتاری 1367 / احمد معین زاده / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 4. زبان¬شناسی و آموزش ساخت آوایی و نحوی زبان انگلیسی / 1368 / محمّدعلی ضمیری / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 5. مواردی از حذف و اضافه در ترجمه انگلیسی به فارسی / 1369 / ایرج رزاقی / دکتر نادر جهانگیری
 6. بررسی گسترش جغرافیایی و ترسیم اطلس زبانی 100صورت زبانی / 1369 / محمود الیاسی / دکتر نادر جهانگیری
 7. بررسی و تحلیل خطاها در کاربرد نشانه های معرفه و نکره زبان انگلیسی / 1369 / هایده خادم ازغدی / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 8. ساخت آوایی گویش فندرسکی / 1369 / رجب غفاری توران / دکتر رضا زمردیان
 9. بررسی رشد مهارت گفتاری زبان انگلیسی در مدارس ایران / 1370 / علی علیزاده / دکتر نادر جهانگیری
 10. مقایسه ساختاری زبان کرمانجی و انگلیسی با تأکید بر مطالعه خطاها درنظام عناصر جملات انگلیسی در زبان آموزان کرمان زبان مقطع راهنمایی تحصیلی / 1370 / خلیل رحیمی دوین / دکتر زمردیان
 11. بررسی آموزش گفتار در زبان خارجی / 1370 / هرمز اسدی گرگانی / دکتر نادر جهانگیری
 12. بررسی پاره ای تغییرات زبان فارسی از دیدگاه نودستوریان و ساختگرایان؛ با نگاهی به نظریه زایا-گشتاری / 1370 / آزیتا امیری / دکتر نادر جهانگیری
 13. بررسی پاره ای ویژگی های ترجمه از دوران زبان شناسی نوین تا نظریه دستور زبان گشتاری / 1370 / جواد طهوریان / دکتر نادر جهانگیری
 14. بررسی رشد مهارت نوشتاری زبان انگلیسی در مدارس ایران (در مقطع متوسطه) / 1370 / الخاص ویسی / دکتر نادر جهانگیری
 15. بررسی مراحل رشد دستوری گفتار کودکان پیش دبستانی / 1370 / زهرا روح بخش طیرانی / دکتر نادر جهانگیري
 16. بررسی نظریه ها و روشهای ویژه مهارت خواندن در ارتباط با زبان های فارسی و انگلیسی / 1370 / احمد رضا بهارلو / دکتر نادر جهانگیری
 17. بررسی نظری و میدانی برخی عوامل موثر در آموزش زبان خارجی / 1370 / سید جواد معتمد شریعتی / دکتر نادر جهانگیری
 18. 18 زبان آموزی و رشد واژگان کودک / 1370 / جمیله مهدیزاده / دکتر رضا زمردیان
 19. نگاهی بر روشهای آموزش زبان خارجی از قرون وسطی تاکنون (با تأکید بر روشهای کنونی) / 1370 / یوسف آرام / دکتر رضا زمردیان
 20. بررسی علل و نتایج تحول و گسترش واژگانی پس از انقلاب اسلامی ایران / 1370 / فاطمه گمنامی / دکتر رضا زمردیان
 21. سواد آموزی بزرگسالان 1370 محمود رمضان¬زاده دکتر نادر جهانگیری
 22. فرهنگ زبان شناسی کاربردی / 1371 / ابراهیم بدخشان / دکتر نادر جهانگیری
 23. نگاهی به نظریه ترجمه از دید گاه زبانشناسی اجتماعی / 1371 / گلناز مدرسی قوامی / دکتر نادر جهانگیری
 24. تحلیل تجربی روشهای شنیداری- گفتاری و انتخابی در آموزش زبان انگلیسی به دانشجویان دانشگاه 1371 / حمید باقری / دکتر نادر جهانگیری
 25. بررسی پاره¬ای از جنبه¬های یادگیری زبان انگلیسی در میان دانش¬آموزان و دانشجویان آذری زبان / 1371 / قادر رزمجو / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 26. بررسی شیوة تدریس زبان عربی در حوزه¬های علمیه بر پایه پاره¬ای از نظرگاه های زبان¬شناسی جدید / 1371 / علی¬اکبر محسنی / دکتر نادر جهانگیری
 27. بررسی رشد فعل مرکّب در گفتار چند کودک فارسی¬زبان / 1371 / علی آخشینی / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 28. بررسی علل و نتایج تحول معنایی / 1371 / سعید لیلاز / دکتر مستأجر حقیقی
 29. بررسی فرضیه ساپیر- وورف و برخی نتایج حاصله در رابطه با فرهنگ / 1372 / سید فرید خلیفه لو / دکتر نادر جهانگیری
 30. توصیف و بررسی پاره¬ای از خطاهای واجی در گفتار تعدادی از دانشجویان / 1372 / عباسعلی آهنگر / دکتر نادر جهانگیری
 31. بررسی فراگیری ساخت پرسشی با واژة پرسشی زبان انگلیسی / 1372 / فروغ شوشتری¬زاده / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 32. مقابله زمان ها و بررسی برخی نتایج کار و نظریه آن / 1373 / حسین نقوی / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 33. بررسی تحلیلی سازة «فعل+حرف اضافه» در زبان های انگلیسی و فارسی و بررسی خطاهای مربوط به آن بتوسط زبان-آموزان فارسی¬زبان / 1373 / محمّدعلی ملک¬زاده گنابادی / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 34. بررسی گروه اسمی زبان فارسی بر پایة نظریه ایکس- تیره / 1373 / عباسعلی سقلاطون دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 35. زبان بلوچی بررسی پاره¬ای ویژگی¬های ساخت آوایی / 1373 / قادربخش جمشیدزهی / دکتر نادر جهانگیری
 36. نقش زبان¬شناسی در ترجمه و عبور ترجمه¬های مذهبی از صافی آن / 1373 / محمّدمهدی حیدرپور / دکتر رضا زمردیان
 37. توصیف و تحلیل مقابله ای تکیه در زبان های فارسی و انگلیسی و برخی نتایج کاربردی و ملاحظات نظری آن / 1374 / حبیب حیدری / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 38. معنی، بافت و شأن نزول در قرآن / 1374 / خلیل قاضی¬ زاده / دکتر نادر جهانگیری
 39. زبان، جنسیت، اجتماع / 1374 / ویدا نوشین فر / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 40. نشانه شناسی و ارتباط غیر زبانی / 1374 / علی توکلی / دکتر نادر جهانگیری
 41. نقش زبانشناسی در نگارش دایره¬المعارف ها به ویژه برای کودکان 1374 / محمد حسین قرشی / دکتر نادر جهانگیری
 42. بررسی و توصیف گویش سیستان در منطقة پشت آب زابل / 1374 / محسن اویسی¬پور / دکتر نادر جهانگیری
 43. بررسی بافتی و کاردبردی فعل در زبان فارسی امروز / 1374 / سیمین ملک¬زاده / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 44. توصیف منفی سازی در زبان انگلیسی به توسط سخنگویان فارسی زبان / 1374 / محمدرضا محمدپور / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 45. بررسی و توصیف گویش روستای گزیک از توابع شهرستان بیرجند / 1374 / ماهرخ خزاعی¬نژاد / دکتر رضا زمردیان
 46. روش نوین آموزش مهارت خواندن و نوشتن در مدارس ابتدائی / 1374 / عباسعلی بهره¬مند / دکتر نادر جهانگیری
 47. بررسی گسترش جغرافیایی و ترسیم اطلس زبانی120 صورت زبانی در22 ناحیه از بخش پشت آب سیستان / 1374 / مسعود ملائی قاسمی / دکتر نادر جهانگیری
 48. پژوهشی بر رابطة زبان و طبقة اجتماعی و کاربرد آن در کودکان دبستانی بر پایة برنشتاین / 1374 / زیبا پرتوی / دکتر نادر جهانگیری
 49. بررسی پاره ای از عوامل موثر در فرآیند ارتباط / 1375 / حسن تقی پور / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 50. تحلیل گفتمان و تعابیر معنایی دارای ابهام / 1375 / ندا مافی¬نژاد / دکتر نادر جهانگیری
 51. تحلیل مقابله ای جملات شرطی درزبان های فارسی و انگلیسي / 1375 مجتبی سکاکی دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 52. تحول فعل در فارسی دری / 1375 / نرگس سروش / دکتر رضا زمردیان
 53. زبان و شبکه های اجتماعی / 1375 / هدی حیدریان / دکتر نادر جهانگیری
 54. تأثیر ترجمه بر دستور و واژگان زبان فارسی / 1375 / محمدعلی دین محمدی / دکتر رضا زمردیان
 55. بررسی و توصیف گویش خواف / 1375 / مسعود امیری¬نژاد / دکتر رضا زمرّدیان
 56. بررسی گفتار گروه فعلی زبان فارسی بر پایه نظریه ایکس-تیره / 1376 / سهیلا مشتاقی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 57. تحلیل آکوستییکی واکه و همخوان و پاره ای عوامل زبرزنجیری در ساخت هجا در زبان فارسی / 1376 / الهام روحانی رهبر / دکتر نادر جهانگیری
 58. بررسی و توصیف گویش رامسر / 1376 / رقیه رادمرد / دکتر رضا زمرّدیان
 59. بررسی میزان تأثیر تحصیلات بر گفتار دانش آموزان پسر در مناطق خواجه ربیع و تبادکان در شهر مشهد / 1377 / فاطمه شایان / دکتر نادر جهانگیری
 60. گویش تاتی (طالقانی) / / محمدرضا نورشمس / دکتر رضا زمردیان
 61. بررسی ترتیب سازهای گروه های واژگانی زبان بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی 1377 دینا یوسفی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 62. زبان آموزی کودک و رشد واژگان در کودکان فارسی زبان / 1377 / سید احمد سیدی نوقانی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 63. سهم دانشمندان ایرانی و مسلمان در تدوین زبانشناسی / 1377 / عباس حسین پور دهنوی / دکتر رضا زمریان
 64. واج شناسی گفتار سریع در فارسی تهرانی / 1377 / حامد عبدی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 65. بررسی و توصیف گویش میمند / 1377 / محمدحسین فرخی برفه / دکتر رضا زمردیان
 66. بررسی ضمایر و صورتهای ارجاعی نظریه مرجع¬گزیني در زبان فارسی / 1377 / شهلا شریفی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 67. بررسی واژواجی و قاعده¬های آن در زبانهای فارسی و انگلیسي / 1377 / رجبعلی عسگرزاده / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 68. مقایسه ساخت سازه¬ای گروه اسمی و گروه حرف اضافه ای در زبان فارسی و انگلیسی و برخی نتایج نظری آن / 1378 / محمّدرضا پهلوان¬نژاد / دکتر رضا زمردیان
 69. بررسی تحول تاریخی تکواژهای تصریفی زبان فارسی از دوره میانه تاکنون و مقایسه آن با پاره های از گونه های زبان فارسي / 1378 / افسانه افتخار زاده / دکتر نادر جهانگیری
 70. پدیده های قرضی در زبان فارسی (فرانسه، انگلیسی) از مشروطه تا امروز / 1378 / معصومه غفاری / دکتر رضا زمردیان
 71. معنی ویژگی های عصب¬شناختی زبان / 1378 فرزانه خراسانی¬نیا / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 72. جابه جایی سازه ها در جمله های زبان فارسی و محدودیت آن ها بر پایه نظریه اصل ها و متغیرها / 1379 / فرزانه حسن زاده توکلی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 73. بررسی ویژگی های نحوی و معنایی مقوله های واژگانی (فعل، اسم، صفت) در زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع گزینی / 1379 / سیمین هاشمی بیناباج / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 74. ترجمه زبانشناختی با بررسی عناصر زیبایی¬شناسی در منظومه «حیدر بابایه سلام» شهریار و تحلیل چندین بند از ترجمه¬های فارسی منظومه / 1379 / اصغر ابراهیم¬پور طاهر / دکتر رضا زمرّدیان
 75. بررسی گروه¬های اسمی و فعلی زبان ترکی آذربایجانی بر پایة نحو ایکس- تیره / 1379 / مجید مشگی اصل / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 76. بررسی ویژگی های نحوی و معنایی فعل در فارسی امروز / 1379 / حسین رحیم¬مزرجی / دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 77. فرایند واژه¬سازی (اسم¬ها و صفت¬های مرکب و مشتق) در تاریخ زبان فارسی / 1379 / عظیم نقدی زاده روشن / دکتر رضا زمردیان
 78. بررسی و توصیف گویش دلبر / 1380 / حسین دلبری / دکتر تقی وحیدیان کامیار
 79. بررسی و توصیف گویش فردوس / 1381 / محمد حسین راغبی / دکتر رضا زمرّدیان
 80. بررسی و توصیف ساخت آوایی گویش قوچان / 1381 / مهدی آژند / دکتر رضا زمرّدیان
 81. بررسی ویژگی های آوایی، ساختواژی و دگرگونی های معنایی زبان گفتار عادی جوانان دبیرستان تهران / 1381 / خدیجه خامه¬سیفی / دکتر رضا زمرّدیان
 82. بررسی مقایسه ای الگوی برتری جانبی در فرایند درک زبانی در کودکان طبیعی و کودکان با سندرم داون / 1383 / زهرا روحی بایگی / دکتر نادر جهانگیری
 83. انسجام واژگانی در داستان¬های کوتاه زبان فارسی / 1383 / شهربانو زکی¬پور / دکتر نادر جهانگیری
 84. بررسی مقایسه¬ای الگوی برتری جانبی در فرایند تولید گفتار در افراد عادی و لکنتی مذکّر 25-17 ساله / 1383 / حوا جعفری / دکتر نادر جهانگیری
 85. نگرشی کاربردشناسانه به معنا با تأکید بر شاخصهای شخصی در فارسی / 1383 / نعمت¬الله کمالی / دکتر رضا زمردیان
 86. توصیف و بررسی شبکه معنایی واژگان فارسی 1384 علی ایزانلو دکتر مهدی مشکوه الدّینی
 87. بررسی مفاهیم آیات قرآن بر پایة نظریّة کنشهای گفتار در کاربردشناسی / 1384 / محمّدرضا فیض¬آبادی / دکتر نادر جهانگیری
 88. تأثیر تلویزیون بر رشد گفتار در کودکان و نوجوانان / 1384 / مهدی بهمدی / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 89. بررسی گسترش جغرافیایی و ترسیم اطلس زبانی 100 صورت زبانی در 22 نقطه از چهار بخش شهرستان خواف / 1384 / عبدالحکیم رجب¬پورلاجی / دکتر رضا زمردیان
 90. اشارات ضمنی گفتاری / 1384 / علی غضنفری / دکتر نادر جهانگیری
 91. بررسی و مقایسه صد صورت زبانی در گونه های غالب شهرهای تایباد و هرات / 1384 / حسینعلی زنگنه / دکتر نادر جهانگیری
 92. نحوه پردازش واژگان ذهن؛ بر پایه مدل دسترسی واژگانی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد / 1385 / آرزو مولوی / دکترمحمدرضا پهلوان نژاد
 93. بررسی یادگیری زبان اوّل و دوم از دیدگاه عصب شناسی / 1385 / مریم گرگی / دکتر شهلا شریفی
 94. بررسی و توصیف عوامل مؤثّر بر درک مطلب متون انگلیسی در فارسی زبانان مبتدی و متوسط / 1385 / بهاره قادری نژاد / دکتر نادر جهانگیری
 95. ساخت معنایی بر پایة نظریة تحلیل گفتمان انتقادی / 1385 / علیرضا امینیان / دکتر نادر جهانگیری
 96. تحلیل گفتمانی متون حقوقی / 1385 / هاشم مظاهری¬زاده / دکتر مهدی مشکوه¬الدّینی
 97. بررسی آوایی اختلاف قرائت قرآن مجید / 1386 / محمدرضا بیدکی / دکتر رضا زمردیان
 98. بررسی کارآیی تحلیل کیوسام در تشخیص مولف متون فارسی / 1386 / امیر محمدیان / دکتر اعظم استاجی
 99. بررسی توزیع فرایندهای فرانقش تجربی زبان کتاب «بخوانیم» پایه های اول تا پنجم دبستان / 1386 / آزاده نجفی / دکتر محمدرضا پهلوان نژاد
 100. کره معنایی، رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی / 1386 / مجتبی نامور فرگی / دکتر محمدرضا پهلوان نژاد
 101. بررسی اصول مشارکت گرایس درنمونه هایی از متون محاوره ای فارسی و انگلیسی / 1386 / ساناز علی¬پور / دکتر شهلا شریفی
 102. بررسی و توصیف پاره¬ای از لغزش های زبان (خطاهای گفتار) در زبان فارسی / 1386 / سهیلا نوربخش بیدختی / دکتر اعظم استاجی

منبع

 http://forum.downloadina.com/thread18857.html

+ نوشته شده در جمعه چهارم شهریور ۱۳۹۰ساعت ۴:۳۲ قبل از ظهر توسط محمد تقوي گليان |